XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji

Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja

17-19 września 2018 r.


Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz galerią zdjęć
Tematyka Zjazdu

 • Marketing w gospodarce globalnej – strategie internacjonalizacji, kastomizacja w gospodarce globalnej, przedsiębiorstwa “born global”.
 • Innowacje w marketingu – zastosowanie technologii IT, innowacyjne formy budowania relacji z nabywcami, kastomizacja, marketing wartości.
 • Neuromarketing – nowe metody i techniki badań marketingowych, komunikacja marketingowa oparta o neuronaukę, wykorzystanie neuromarketingu w zarządzaniu sprzedażą.
 • Miejsce i rola marketingu we współczesnych przedsiębiorstwach – wpływ przemian pokoleniowych i kulturowych na strategie marketingowe przedsiębiorstw.
 • Sieci i relacje biznesowe – współpraca partnerska, budowanie relacji i networking, B2B marketing.
 • Marketing terytorialny – działania interesariuszy lokalnych, regionalnych i krajowych na rzecz podnoszenia atrakcyjności przestrzeni, koncepcja SMART City, budowanie „soft-power”.
 • E-commerce, wirtualna rzeczywistość, Marketing 3.0 – strategie firm wykorzystujących środowisko WEB 3.0 i WEB 4.0.
 • Rola handlu we współczesnej przestrzeni rynkowej – innowacyjne formaty handlu i formy koncentracji handlu, multi- i omnichanneling, internacjonalizacja handlu, nowoczesne technologie w handlu, kierunki rozwoju hurtu i detalu.
 • Kierunki ewolucji i formy konsumpcji – etnocentryzm konsumencki, konsumpcja obywatelska, prosumpcja, konsumpcja oparta na wiedzy, relacje C2C.

 

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Z-ca Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Jan Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof dr hab. Bogdan Gregor, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Georgia State University, USA
 • Prof. Greg Kerr, University of Wollongong in Dubai, UAE/Australia
 • Prof. Mihalis Kavaratzis, University of Leicester, Wielka Brytania
 • Prof. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
 • Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. nadzw. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Patronat Honorowy

                                                   

Patronat

Partnerzy

                                             

 

Organizatorzy