PREV
NEXT

XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji
Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja

17-19 września 2018 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej do udziału w XXVII Zjeździe Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji. To najważniejsze wydarzenie integrujące środowisko naukowe odbędzie się w Poznaniu, mieście o wieloletniej tradycji akademickiej.  

Wierzymy, że będzie to wyjątkowe spotkanie, które pozwoli uczestnikom podzielić się osiągnięciami naukowymi, wymienić doświadczenia i poszerzyć horyzonty wiedzy oraz będzie inspiracją do dalszych badań i znakomitą okazją do nawiązania lub zacieśnienia koleżeńskich relacji.

Spotkajmy się w Poznaniu!

 

Cel Zjazdu

Jesteśmy uczestnikami i świadkami przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które tworzą nowe szanse dla konsumpcji, marketingu i handlu. Celem XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji jest stworzenie przestrzeni do zaprezentowania najnowszych wyników badań nad wyzwaniami płynącymi z tych przemian, a także integracja środowiska akademickiego wokół zagadnień związanych z nauką, dydaktyką i praktyką.

Najbliższy, XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji będzie okazją do eksploracji dotychczasowych i odkrywania nowych obszarów badawczych, w szczególności poszukiwania horyzontów wiedzy o marketingu, handlu i konsumpcji. W ten sposób przyczyni się do pielęgnowania wieloletniej tradycji współpracy i integracji przedstawicieli naszego środowiska akademickiego.

Tematyka Zjazdu

  • Marketing w gospodarce globalnej – strategie internacjonalizacji, kastomizacja w gospodarce globalnej, przedsiębiorstwa “born global".
  • Innowacje w marketingu – zastosowanie technologii IT, innowacyjne formy budowania relacji z nabywcami, kastomizacja, marketing wartości.
  • Neuromarketing – nowe metody i techniki badań marketingowych, komunikacja marketingowa oparta o neuronaukę, wykorzystanie neuromarketingu w zarządzaniu sprzedażą.
  • Miejsce i rola marketingu we współczesnych przedsiębiorstwach – wpływ przemian pokoleniowych i kulturowych na strategie marketingowe przedsiębiorstw.
  • Sieci i relacje biznesowe – współpraca partnerska, budowanie relacji i networking, B2B marketing.
  • Marketing terytorialny – działania interesariuszy lokalnych, regionalnych i krajowych na rzecz podnoszenia atrakcyjności przestrzeni, koncepcja SMART City, budowanie „soft-power”.
  • E-commerce, wirtualna rzeczywistość, Marketing 3.0 – strategie firm wykorzystujących środowisko WEB 3.0 i WEB 4.0.
  • Rola handlu we współczesnej przestrzeni rynkowej – innowacyjne formaty handlu i formy koncentracji handlu, multi- i omnichanneling, internacjonalizacja handlu, nowoczesne technologie w handlu, kierunki rozwoju hurtu i detalu.
  • Kierunki ewolucji i formy konsumpcji – etnocentryzm konsumencki, konsumpcja obywatelska, prosumpcja, konsumpcja oparta na wiedzy, relacje C2C.

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Przewodniczący
Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Z-ca Przewodniczącego
Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof dr hab. Bogdan Gregor, Uniwersytet Łódzki 
Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Georgia State University, USA
Prof. Greg Kerr, University of Wollongong in Dubai, UAE/Australia
Prof. Mihalis Kavaratzis, University of Leicester, Wielka Brytania
Prof. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Prof. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka
Dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. nadzw. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Patronat Honorowy

Patronat

Partnerzy

Organizatorzy

TOP