Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-895 Poznań

kontakt@zjazdkatedr2018.pl

telefon kontaktowy: 505 488 569

Komitet Organizacyjny
dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP – Przewodniczący
dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. nadzw. UEP – Sekretarz 
dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP
dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP
dr hab. Renata Nestorowicz
dr hab. Robert Romanowski
dr Marcin Lewicki
dr Bartosz Mazurkiewicz
dr Sylwia Michalak

TOP