Opłata

Udział w konferencji i publikacja artykułu – 1200 pln

Publikacja artykułu bez udziału w konferencji – 800 pln

Udział w konferencji bez publikacji artykułu  – 800 pln

 

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe BZ WBK nr 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 koniecznie z dopiskiem: Zjazd Katedr Marketingu 2018, Nazwisko Imię