OPŁATA

Udział w konferencji i publikacja artykułu – 1200 pln

Publikacja artykułu bez udziału w konferencji – 800 pln

Udział w konferencji bez publikacji artykułu  – 800 pln

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe nr 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 koniecznie z z dopiskiem: Zjazd Katedr Marketingu 2018, Nazwisko Imię

Lista rekomendowanych hoteli zostanie wkrótce opublikowana.

TOP