OPŁATA

Udział w konferencji i publikacja artykułu – 1200 pln

Publikacja artykułu bez udziału w konferencji – 800 pln

Udział w konferencji bez publikacji artykułu  – 800 pln

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

Lista rekomendowanych hoteli zostanie wkrótce opublikowana.

TOP