PUBLIKACJE

Handel Wewnętrzny (12 pkt.).
Czasopismo jest indeksowane w bazach: CEJSH, EBSCO, Index Copernicus Journal Master List.

Economics and Business Review (15 pkt.).
Czasopismo jest indeksowane w bazach: ProQuest, EBSCO, CEJSH, BazEcon, Index Copernicus Journals Master List.

Studia Oeconomica Posnaniensia (10 pkt.).
Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus Journals Master List.

Marketing i Rynek (9 pkt.).
Czasopismo jest indeksowane w bazach: CEJSH, BazEkon, PBN, Index Copernicus - IC Journals Master List.
www.marketingirynek.pl

TOP