TERMINY

Do 15.06.2017 r. - zgłoszenie udziału wraz z propozycją tytułu artykułu i streszczeniem

Do 7.07 2017 r. -  informacja o czasopiśmie, do którego skierowany zostanie artykuł

Do 30.10.2017 r. - przesłanie artykułu

Do 15.01.2018 r. - informacja o wyniku procesu recenzyjnego

Do 15.02.2018 r. - przesłanie artykułu po naniesieniu ewentualnych uwag recenzentów

Do 28.02.2018 r. - wniesienie opłaty

TOP