Terminy

Ostateczny i nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów na XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji upływa 18 grudnia 2017 r.

Do 15.06.2017 r. – zgłoszenie udziału wraz z propozycją tytułu artykułu i streszczeniem

Do 7.07 2017 r. –  informacja o czasopiśmie, do którego skierowany zostanie artykuł

Przedłużenie terminów – do 18.12.2017 r. – przesłanie artykułu w języku polskim, do 30.11.2017 r. – w języku angielskim

Do 31.01.2018 r. – informacja o wyniku procesu recenzyjnego

Do 15.02.2018 r. – przesłanie artykułu po naniesieniu ewentualnych uwag recenzentów

Do 28.02.2018 r. – wniesienie opłaty